7C Enviromental Learning Program

Okul Öncesi ve Eğitim Uzmanları tarafından geliştirilen, özgün, STEM yaklaşımını temel alan ve eğitim etkinliklerimizin 7 özelliği ile çocuklarımıza doğru ve kalıcı eğitim alışkanlıkları kazandıran ve sadece METİN DEDE ANAOKULU’na özgü 7C-ELP modeliyle geliştirilmiş öğretim programımız ile çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz.

7C ELP eğitim modelimizle, çocuklarımızın yaş gruplarındaki gelişim özellikleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak;

  • Çok yönlü gelişimleri hedeflenerek yaratıcılıkları desteklenir
  • Eleştirel düşünebilme, problem çözme, neden/sonuç ilişkisi kurabilme becerileri güçlendirilir
  • İş birliği yapabilme, birlikte tasarlayıp birlikte üretme ve sorumluluk duygusu kazandırılır
  • Yaşam becerileri geliştirilerek, öz güven, öz saygı ve kendini ifade edebilme becerileri kazandırılır
  • Liderlik özellikleri ön plana çıkartılarak desteklenir
  • Bilimsel düşünme ve yaratıcılıkları desteklenir.
  • Sanat eğitimi verilerek farkındalıkları arttırılır
  • Yaş özelliklerine uygun sosyal etkinlikler ve projeler tasarlanarak farkındalıkları arttırılır
  • Anadil ve yabancı dil becerileri geliştirilerek en az bir yabancı dili iletişim kurabilecek düzeyde öğrenir.
  • Atölye çalışmaları ile yaratıcıkları ön plana çıkartılır

Anaokulu olarak ARGE birimimizi kurduk. 7C ELP eğitim modelinin temelini oluştururken;
• Kritik ( Critical )
• İşbirlikçi ( Cooperative )
• Yaratıcı ( Creative )
• Tutarlı ( Consistent )
• Uyumlu ( Compatible )
• Bütüncül ( Complate )
• Kapsamlı ( Comprehensive )
Olmak üzere 7 ilkeyi temel aldık. Bu 7 ilkenin amacı doğru eğitim programı ile ,doğru öğrenme ortamlarında sağlıklı bir öğrenim süreci geçirebilmektir.

bilgisayar tamircisi