Yaş Gruplarımız

Hazırlık Grubu

36 aylık yaştan küçük çocuklarımızdan oluşan bu grubumuzda çocuklarımız okul öncesi hazırlık devresindedirler. Yarım günlük programlarda okul ile ilk tanışma, ortamlarına alışmak, aileleri ve yaşıtları ile basit ve eğlenceli oyunlar oynamak gibi temel aktivitelerde bulunur, gelecekteki okul ortamlarına alışma süreci geçirirler.

Erken çocukluk eğitiminin ilk adımı olan bu dönemde sevgili çocuklarımız okul ortamıyla ve diğer akranları ile tanışırlar. Bu ilk deneyimde çocuğun bulunduğu ortam ve birlikte olduğu kişilere güvenmesi önceliklidir.

Çocuklarımızın okul ortamına uyum çalışmalarının yanında iletişim becerileri, öz bakım becerileri, grup ve serbest oyun zamanları ile günlük deneyim kazanmaları sağlanır.

Yapılan etkinliklerle paylaşım, güven, fiziksel ve sosyal gelişimleri desteklenir.

Küçük Yaş Grubu

36 aylık yaştan 48 aylık yaşa kadar olan bu grubumuzda çocuklarımız ilk kez okula başlamanın heyecanı içindedirler. Bu dönem merak etme ve iletişim becerilerinin en hızlı geliştiği dönemdir. Keşfetme, iş birliği, sorarak öğrenme, hayal etme ve bunu ifade etme gibi davranışlar şekillenir ve gelişir.

Çocuklarımızın bu gelişimlerini destekleyecek nitelikte oluşturulan uygun öğrenme ortamları, kişisel gelişimi destekleyici sanat- gündelik yaşam atölyelerinde bağımsız ve birlikte iş yapabilme becerileri geliştirilir. Çevre farkındalığı ve sosyal yaşam ve paylaşım için çevre ve ortam gezileri vb. etkinlikler düzenlenir.

Kendini ifade edebilme becerisi kazanmış olan çocuklarımız için ikinci bir dil (İngilizce) ile tanışma fırsatı verilir.

Orta Yaş Grubu

48 Ay ile 60 aylık yaş aralığındaki çocuklarımızdan oluşmaktadır. Bilgiye ulaşmanın, araştırmanın en yoğun olduğu bu dönemde, 7C ELP modeli ile çocuklarımızın problem çözme ve yaratıcı düşüncelerinin gelişimi, tasarım odaklı eğitim programı ile desteklenmektedir.

Öğrenme performanslarının öne çıkmasıyla birlikte kişisel gelişim için farklılaştırılmış eğitimin yanında kişi ve çevre bilinci geliştirilir. Beden eğitimi etkinlikleri, jimnastik, parkur ve takım sporları ile bedensel gelişim desteklenir. Sorgulama, sorumluluk alma, bağımsız düşünme, konuları değerlendirme, her fırsatta öğrenme ve üretim becerilerinin gelişimi fen-doğa, sanat- tasarım atölyeleri ile desteklenir. 

Kendilerini tam olarak ifade edebilme becerisi kazanmış olan çocuklarımıza ” Mouse and Me!” İngilizce programı yaş grupları düzeyinde uygulanmaya başlanır.

Büyük Yaş Grubu

60 ay ve üzeri yaştaki çocuklarımızdan oluşan en büyük yaş grubumuzdur. Kendi sorumlulukların farkında olan ve tasarım odaklı düşünme becerilerine sahip olan çocuklarımıza 21. Yüzyılın ihtiyacı olan beceriler kazandırılmaktadır. İlkokul öncesi temel kavramlar, terimler ve sayılar arası ilişkiler vb. hazırlık programları uygulanır.

Daha kompleks bir düşünce sistemi geliştiren çocuklarımız; birden fazla etkene göre konuları değerlendirme, sorumluluk alma, her fırsatta öğrenme ve üretim becerilerinin gelişimine yönelik 7C ELP modeline uygun 7 adet atölye faliyeti ile desteklenir. Beden eğitimi etkinlikleri, jimnastik, parkur ve takım sporları ile bedensel gelişim güçlendirilir. Çevre farkındalığı ve sosyal yaşam için çevre ve ortam gezileri vb. etkinlikler düzenlenir.

Mouse and Me! İngilizce programına tamamen geçen çocuklarımıza seçmeli olarak “Fransızca” dil eğitimi seçeneği de sunulmaktadır.

bilgisayar tamircisi